เกี่ยวกับเรา

Vision

  • บริษัทเอ็น แอนด์ เค เฮลท์แคร์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำตลาดที่เกี่ยวข้องกับ อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพร และหรือวิตามินและเกลือแร่เป็นองค์ประกอบ ในตลาดร้านขายยา

 

Mission

  • ภารกิจหลักของบริษัท เอ็น แอนด์ เค เฮลท์แคร์  จำกัด คือการเป็นผู้นำตลาดที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพร และหรือวิตามินและเกลือแร่เป็นองค์ประกอบ ในตลาดร้านขายยา

Company Values

  • เราตั้งใจที่จะดำเนินแนวทางธุรกิจ โดยมีภาพรวมของบริษัทฯ ดูเป็นบริษัทที่มาจากต่างประเทศ โดยการบริหารของนักบริหารมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์จากบริษัทยานำเข้าที่มีชื่อเสียง แต่วิธีการตัดสินใจรวดเร็ว ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ เราจะให้ความสำคัญต่อพนักงาน เปรียบเสมือนพี่น้องทำงานร่วมกัน
  • นอกจากการกำหนดแนวทางเป็นนักบริหารมืออาชีพ บริษัทจึงพร้อมที่จะนำสินค้าที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด พร้อมทั้งการบริการที่รวดเร็วแบบเป็นมืออาชีพเพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่สุด
  • สมดังคำกล่าวที่ว่า “ เราจะเป็นบริษัทที่นำสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  • คุณค่าที่จะใช้ยึดเป็นแนวทางในการทำงานได้แก่

–Leadership / Innovation / Respect to People / Performance

–Teamwork / Customer focus / Community / Integrity

 


 

Products

  • ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็น แอนด์ เค เฮลท์แคร์ จำกัด จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในร่างกาย และภายนอกร่างกาย
  • ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

– เจลรักษาอาการแพ้ คัน จากสมุนไพรธรรมชาติ

– ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นรักษาอาการเจ็บคอ

– วิตามิน, แคลเชียม ทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด

– เจลรักษารอยแผลเป็น

– ครีมรักษารอยแตกลายของผิว