MOSQUITO

BoxMosquito

MOSQUITO


Mosquito พลาสเตอร์กันยุง

  • มีส่วนประกอบของสารที่สกัดมาจากธรรมชาติ คือ Citronella Oil กลิ่นหอมของตะไคร้หอม มีฤทธิ์ช่วยไล่แมลง โดยเฉพาะยุงได้เป็นอย่างดี
  • ออกฤทธิ์นาน 12 ชั่วโมง
  • ใช้ง่าย เปะได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสผิวหนัง
  • DEET FREE ปลอดภัยใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย
  • ใช้เทปกาวคุณภาพดี 3 M